Päivitetty: 19.7.2017

Henkilötietolaki (523/99) § 10 and 24

1. Rekisterinpitäjä CYF Digital Services
info@chooseyourfuture.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Katerina Panina,
R&D Director, CYF Digital Services
katerina@chooseyourfuture.fi
3. Rekisterin nimi Choose Your Futuren ja kumppaniorganisaatioiden palvelun käyttäjärekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
• Käyttäjän jäsenyyden hoitamiseen
• Palveluun liittyvään viestintään 

Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
• Palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
• Palvelun kehittäminen, teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
• Käyttäjien aktiivisuuden seurantaan

5. Rekisterin tietosisältö Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi, kun kirjaudut palveluun:
• Nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio
• (opiskelijasta) Opiskelijanumero, koulutusohjelma

Seuraavat tiedot kerätään sinulta itseltäsi:
• palveluun asettamasi palveluprofiili

6. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään palvelussa kunnes 18 kuukautta kuluu viimeisestä kirjautumisestasi.
7. Säännönmukaiset tietolähteet 1. Käyttäjän rekisteröityminen
2. Käyttäjän tuottama sisältö palvelussa
8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötiedot pysyvät CYF Digital Services osk:n sisällä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan käyttää tietojen analysointiin ja raportointiin sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa.

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla. Palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.
11. Tarkastusoikeus Jos haluat tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, ota yhteyttä yhteyshenkilöömme.
12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Ota yhteyttä yhteyshenkilöömme, jos haluat korjata henkilötietoja.

* Vaihtelee palvelukumppanin mukaan, esim. My mobile tutor – Turun yliopisto