Turun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatun My Mobile Tutor -palvelun käyttöehdot

25.7.2018                                                              

Palveluntarjoaja ja käyttäjätiedon hallinnasta vastaava:                    CYF Digital Services

My Mobile Tutor -palvelun tietosuojaseloste:                                     Tietosuojaseloste

Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ladatessaan ja käyttäessään My Mobile Tutor -palvelua. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat ehdot ovat nähtävissä My Mobile Tutor -palvelun Profiili-osiossa.

Henkilötietojen käytöstä ja keräämisestä kerrotaan lisää tietosuojaselosteessamme. Käyttäjän on tutustuttava huolellisesti tietosuojaselosteeseen ennen palvelun käytön aloittamista.

Käyttäjä on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti salassa ulkopuolisilta. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen vastaisesta palvelun käytöstä palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta. Palveluntarjoaja voi poistaa luodun sopimattoman sisällön ja vakavissa tapauksissa luovuttaa sisällön viranomaisille.

Palveluntarjoaja antaa käyttäjälle käyttöoikeuden My Mobile Tutor -palveluun. Kaikki oikeudet palveluun säilyvät palveluntarjoajalla. Palvelun sisällön tai sen osan kopioiminen, muuttaminen, jakaminen ja tallentaminen on kiellettyä.

Käyttöoikeus luovutetaan ainoastaan käyttäjälle, eikä käyttöoikeutta saa luovuttaa ulkopuolisille. Annettu käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva.

Palvelussa käytetään ns. evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia käytön seurantaan tarkoitettuja teknologioita verkkokäytön seuraamiseen ja helpottamaan käyttöä. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle tai mobiililaitteen muistiin. Evästeiden avulla palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi. Käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön, mutta tällöin kaikki sivuston ominaisuudet eivät välttämättä toimi odotetulla tavalla.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää palvelun käyttämisessä syntyneitä, palvelun toimivuuteen tai käytettävyyteen liittyviä tietoja palvelun kehittämisen ja ylläpidon tarkoituksiin. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää näitä tietoja uusien järjestelmien kehittämiseen sekä luoda niiden avulla uusia palvelumalleja tai toiminnallisuuksia sekä käyttää niitä elinkeinotoiminnassa tai hakea niille erilaisia oikeudellisia suojauksia. Tässä kohdassa tarkoitettuihin tietoihin ei sisälly henkilö- tai muita tunnistetietoja vaan tietoja käytetään anonyymissä muodossa.

Palveluntarjoaja ei takaa sitä, että palvelua voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Palvelu on käyttäjän käytössä siinä muodossa kuin se kulloinkin on. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä palveluun muutoksia tai rajoittaa pääsyä palveluun milloin tahansa. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun käytettävyydestä, saatavuudesta tai virheettömyydestä.