Turun yliopiston jäsenille suunnatun My mobile tutor -palvelun käyttöehdot       

18.8.2017                                                                  

Palveluntarjoaja ja käyttäjätiedon hallinnasta vastaava:                    CYF Digital Services

My mobile tutor -palvelun tietosuojaseloste:                                     Tietosuojaseloste

Olen tietoinen siitä, millaista henkilökohtaista tietoa minusta siirtyy palveluntarjoajalle rekisteröityessäni My mobile tutor -palveluun. Olen lukenut palveluntarjoajan tietosuojaselosteen. Tiedän, millaista tietoa minusta kerätään ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään sekä mahdollisesta tiedon siirtymisestä kolmannelle osapuolelle ja annan suostumukseni tietosuojaselosteessa mainittujen tietojeni keräämiselle ja käyttämiselle.

Olen vastuussa My mobile tutor -palveluun luomastani sisällöstä ja varmistan sen olevan laillista ja sellaista, ettei se vahingoita muita. Ymmärrän, että palveluntarjoaja voi poistaa luomaani sopimatonta sisältöä ja vakavissa tapauksissa luovuttaa sisällön viranomaisille.