Integritetspolicy

1. Den register-ansvarige CYF Digital Services
info@chooseyourfuture.fi
2. Kontaktperson i ärenden angående registret Katerina Panina,
R&D Director, CYF Digital Services
katerina@chooseyourfuture.fi
3. Registrets namn Choose Your Futures och partnerorganisationernas service och användarregister
4. Ändamålet med behandling av personuppgifter Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

  • För att sköta om användarnas medlemskap
  • För kommunikation med anknytning till servicet

Personuppgifter som samlas till loggen på grund av användningen av servicet användas för följande ändamål:

  • För uppföljningen av kapaciteten av servern
  • För utveckling och lösning av tekniska problem och missbrukning
  • För uppföljning av användarnas aktivitet
5. Registrets datainnehåll Följande information apporteras från ditt hemorganisation med ditt samtycke när du loggar in i servicet:

  • Namn, e-post, hemorganisation
  • (Från studenter) Studentnumret, utbildningsprogram

Följande information samlas från dig själv:

  • Serviceprofilet som du har placerat
6. Hur länge sparas mina personuppgifter Personuppgifterna sparas i servicet tills det har gått 18 månader från sista inloggning.
7. Regelmässiga uppgiftskällor
  • Registrering av användaren
  • Innehållet i servicet producerat av användaren
8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter Personuppgifter stannar kvar i CYF Digital Services osk och de utlämnas inte till tredje kontrahenten.

Informationen kan användas för analysering och rapportering i sådan form att enskilda användare kan inte identifieras.

9. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES Personuppgifter porteras inte utanför EU eller EES.
10. Principerna för skyddet av registret Personuppgifterna är skyddat med SSL-teknik is portering inom nätverket. Personuppgiftregister som bildas till servern är skyddat med administratörernas personliga användningsrättigheter.
11. Rättighet för granskning Om du vill kolla personuppgifter gällande dig själv i våra registrar, kontakta vår kontaktperson.
12. Rättighetet att kräva korrigering av information Kontakta vår kontaktperson, om du vill korrigera personuppgifter som gäller dig.